powrót  drukuj   
 
 
 

 
2012-08-01
Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na na przebudowę drogi Nr P 7 - 12 Skorodnicka.
  więcej
2012-03-08
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włodawa - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
archiwum więcej


OFERTA

Firma specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie inwestycji budowlanych w zakresie budownictwa drogowego. Doświadczenie personelu pozwala na sprawne prowadzenie robót drogowych idące w parze z wysoką jakością wykonywanych prac.

BUDOWNICTWO DROGOWE     

 • roboty ziemne,
 • niwelacje terenów,
 • podbudowy,
 • nawierzchnie z kostki brukowej (drogi, parkingi, place, chodniki),
 • nawierzchnie bitumiczne,
 • oznakowanie pionowe.
   

BUDOWNICTWO OGÓLNE     

Oprócz budowy i remontu dróg, DROGTOM oferuje usługi z zakresu budownictwa ogólnego. W ramach wykonywanych robót, wykorzystujemy materiały własne lub powierzone przez Klientów, ponad to służymy fachowym doradztwem w zakresie wyboru materiałów oraz technologii poszczególnych robót, opartym na kilkuletnim doświadczeniu w branży.

 • utwardzanie powierzchni wokół budynków jednorodzinnych,
 • odprowadzenie wód opadowych systemem drenaży.

 


USŁUGI SPRZĘTOWE     

Dynamiczny rozwój Firmy przyczynił się do zwiększenia zaplecza sprzętowego oraz zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry, dzięki czemu świadczymy wszelkiego rodzaju usługi sprzętowe.

 • transport materiałów budowlanych (piach, beton, kruszywa),
 • usługi koparką, koparko – ładowarką i ładowarką,
 • wynajem sprzętu (zagęszczarki, przecinarki, agregaty prądotwórcze),
 • utrzymanie zimowe ( odśnieżanie - place, parkingi, posesje prywatne).
   

NADZÓR INWESTORSKI     

Zdobyte przez wiele lat doświadczenie w kompleksowym wykonastwie inwestycji drogowych, przyczyniło się do poszerzenia działalności firmy o pełnienie nadzorów inwestorskich.
Pełnione przez naszą firmę usługi nadzoru inwestorskiego gwarantują Inwestorom wykonanie robót na najwyższym poziomie, zgodnie z dokumentacją budowlaną, wytycznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych a także zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami BHP.


 

INNE     

 • sprzedaż piachu i kruszyw.
 


   KONTAKT  |  MAPA STRONY » Copyright © 2021 DROGTOM Roboty Inżynieryjno-Drogowe Tomasz Pruszkowski. All rights reserved Liczba wejść: 167287, dziś: 28